HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks
vejledergruppen.dk
Müller og Chemnitz Consult
Vejledning
75 t. kursus
Tilbud 2009

Vejledergruppen indbyder til det næste 75-timers modulkursus for sprogcentrernes medarbejdere, m.fl.

 

Indhold: konkrete redskaber i forhold til det daglige pædagogiske arbejde, undervisning, undervisningsbaseret vejledning, projekt- og konsulentvirksomhed i fht. arbejdsmarkedet, coaching og mentoring.

Gennemgående instruktører: konsulent cand. pæd. Bente Højer

Kurset afvikles over 3 moduler à 3 dages varighed.

De oprindeligt planlagte terminer i foråret er ændret til perioden maj – september 2009, pga. den sene udmelding fra Ministeriet, samt den ændrede ansøgningsprocedure.

 

Næste forløb 75-7 afholdes på Dalum Landbrugsskoles Kursuscenter i følgende perioder:

 

Modul 1: 25. -27. maj

Modul 2: 24. – 26. august

Modul 3: 23. – 25. september

 

Programmet for de enkelte moduler fremsendes til kursisten via e-mail.

Inden kurset indhentes et selvportræt-skema hos de enkelte deltagere.

 

Baggrund for kurset:

Kurset bygger på hovedelementer og erfaringer fra vejlederuddannelsen, fra kurserne for integrationsmedarbejdere, samt erfaringer omkring anvendelse af undervisningsbaseret vejledning. Indholdet er tilpasset de aktuelle behov og mulighederne hos lærerstaben på sprogcentrerne.

 

Kurset giver grundlæggende indføring i områder, som kan anvendes i progressivt integrationsarbejde på danskuddannelsen.

Der præsenteres en række metodiske elementer, færdigheder og redskaber, som kan anvendes direkte i danskundervisningen og inspirere til videreudviklingen af undervisningsmateriale i forhold til de enkelte målgrupper og sprogtrin.

 

Kursets intention er at tilføre lærere m.fl. en række metoder og redskaber, som vil styrke deres undervisning og hjælpe den enkelte danskkursist til, parallelt med danskuddannelsen, at udvikle sine kompetencer, dvs.:

-         øge bevidsthed omkring egne ressourcer og kompetencer

-         øge egen indsats, medansvar for indlæringen og den videre integration (hjælp til selvhjælp)

-         højne progression, få større udbytte af sprogpraktiker og fastholdelse af arbejdsforhold,

 

Kurset afvikles som en vekselvirkning mellem oplæg, teori og praktiske øvelser, hvor teorien sættes i sammenhæng med problemstillinger fra kursisternes hverdag på sprogcentrerne.

Mellem modulerne afprøves de indlærte færdigheder i praksis i det daglige arbejde på sprogcentret/projektet.

 

I uddannelsen indgår (i uprioriteret rækkefølge):

- indføring i vejledningsprocessen og i den individuelle samtales betydning

- oversigt over vejledningsteorier og metoder

- fokusområder i vejledning af flygtninge og indvandrere

- barrierer i den interkulturelle samtale (forståelse af de forskellige mekanismer)

- introduktion og hovedprincipper i undervisningsbaseret vejledning og i gruppevejledning, herunder gruppeprocesser og vigtighed af lederskab i gruppe- og undervisningsbaseret vejledning

- faser i et vejledningsforløb, samt vejledningsmodellen med konkrete øvelser til brug i undervisningen

- metoder til gruppetræning af socio-kulturelle kompetencer

- hovedprincipper bag konstruktivistisk vejledning og læringsbegrebet belyst ud fra forskellige perspektiver

- validation, grundprincipper for coaching og transformativ læring

- kreative vejlednings redskaber, udviklet internationalt og for nylig introducerer i Danmark af Bente Højer

- der arbejdes med modeller og strategier, relevante for den enkelte kursistgruppe/det enkelte sproglige niveau, som kursister har mulighed at afprøve, justere og evaluere igennem erfaringsudveksling

 

- kompetencebegrebet

- betydning af afdækning af reale kvalifikationer/kompetencer

- barrierer/systembarrierer og åbninger i forhold til arbejdsmarkedet

- virksomhedernes kvalifikationskrav og behov

- sprogcentre som samarbejdspartnere til virksomhederne

- oversigt over integrations- og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (jobguide, mentorordninger, m.m.)

- lovrammen for integrationsarbejdet anno 2009 – ændringer og tiltag

- hvor kan sprogcentre gøre en forskel som samarbejdspartnere til kommunerne?

- kort oversigt over det danske uddannelsessystem/søgningsmuligheder

 

Lidt om erfaring fra de afholdte kurser:

 

Der er indtil dato afholdt seks 75-timers forløb for i alt 130 kursister.

Tilbagemeldingerne fra sprogcentre, som har haft medarbejdere på kurset, har været meget positive, deltagerne har været tilfredse og har rost indholdet og udbyttet samt omsætteligheden af indholdet i forhold til sprogcentrernes opgaver og det daglige arbejde.

 

Udover erfarne faginstruktører bruges på kurset også tidligere kursister/lærere, som i deres undervisning har afprøvet forskellige metoder og redskaber introduceret på uddannelsen.

Nogle lærere vælger at integrere flere øvelser/modeller i deres undervisning endnu mens uddannelsen kører.

 

Libuse Müller

Vejledergruppen

e-mail: post@libuse.dk

tlf. 35 26 15 96, mobil 40 14 81 96

HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks