HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks
vejledergruppen.dk
Müller og Chemnitz Consult
Vejledning
75 t. kursus
175t. Vejlederudd.
Opfølgning på 75t.
3 dages efterudd.
Tilmelding
175t. Vejlederudd.

en videreudviklet, aktuel vejlederuddannelse fordelt på 5 moduler à 4 døgn.

2 moduler i foråret 2008, 3 moduler i efteråret 2008.

·        Kurset henvender sig til medarbejdere, jobguides, m.fl., som arbejder/planlægger at arbejde med udslusning af nye kursistgrupper til det danske arbejdsmarked

·        integration i bred forstand - vejledning, gruppevejledning og undervisningsbaseret vejledning

·        arbejdsmarkedsrettede projekter

·        coaching og mentoring i forhold til beskæftigelsesområdet og kommunernes nye tiltag

·        udsatte grupper, som er svært placerbare på arbejdsmarkedet eller mangler det socio-kulturelle kontekst (traumatiserede, lav selvtillid, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet).

Uddannelsen var oprindeligt planlagt til afholdelse i følgende terminer:

Modul 1: 14.. – 17. april 2008

Modul 2: 27. – 30. maj 2008

Modul 3: 26. – 29. august 2008

Modul 4: 30. september - 3. oktober 2008

Modul 5: 4. – 7. november 2008

Uddannelsen afholdes kun i tilfælde af, at der bevilges økonomisk støtte fra Integrationsministeriet i 2008 og kursistunderlaget er til stede. Terminerne vil blive revideret afhængigt af bevillingen fra Integrationsministeriet, tidligst i april 2008.

 

Opdateret 13. marts 2008HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks