HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks
vejledergruppen.dk
Müller og Chemnitz Consult
Vejledning
175 t. uddannelse
75 t. kursus
Opfølgningskurser
Erfaring
Erfaring

Lidt om erfaring fra de afholdte kurser:

Der er indtil dato afholdt fire 75-timers forløb for i alt 90 kursister.

Tilbagemeldingerne fra sprogcentre, som har haft medarbejdere på kurset, har været meget positive, deltagerne har været tilfredse og har rost indholdet og udbyttet, samt omsætteligheden af indholdet i forhold til sprogcentrernes opgaver og det daglige arbejde.

Udover erfarne faginstruktører bruges på kurset også tidligere kursister/lærere, som i deres undervisning har afprøvet forskellige metoder og redskaber introduceret på uddannelsen, fx

 1. forskellige muligheder i brugen af validation-metoden:

-         som redskab i forhold til styrkelse af danskindlæringen (progression),

-         i forberedelsen til modultest,

-         i forberedelsen og opfølgningen af arbejdspraktiker/ansættelser,

-         i træningen af socio-kulturelle kompetencer

-         i teambuilding

-         m.m.

2. brugen af kreative pædagogiske redskaber

Erfaringsudveksling mellem kursisterne fra forskellige sprogcentre har bidraget til indbyrdes inspiration og fremmet udvikling af forskellige undervisningsmaterialer, ligesom deltagelse af flere kursister fra samme sprogcenter muliggør ideer og planlægning af konkrete forløb allerede på selve kurset.

 

HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks