HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks
vejledergruppen.dk
Müller og Chemnitz Consult
Vejledning
175 t. uddannelse
75 t. kursus
Opfølgningskurser
Erfaring
75 t. kursus

75-timers modulkursus for sprogcentrernes medarbejdere, m.fl.

Kurset afvikles over 3 moduler à 3 dages varighed

Næste forløb 75-5 afholdes på Dalum Landbrugsskoles Kursuscenter, Modul 2 dog på LO-skolen i Helsingør

OBS! Hvis interesse og bevillinger er til stede, planlægges der et nyt forløb 75-6 i perioden januar-april 2008

Kurset bygger på hovedelementer og erfaringer fra 175-timers vejlederuddannelsen og fra kurserne for integrationsmedarbejdere. Indholdet er tilpasset de aktuelle behov og mulighederne hos lærerstaben på sprogcentrerne.

Indholdsbeskrivelse

Kurset giver grundlæggende indføring i områder, som kan anvendes i progressivt integrationsarbejde på danskuddannelsen.

Der præsenteres en række metodiske elementer, færdigheder og redskaber, som kan anvendes direkte i danskundervisningen, i forhold til arbejdsmarkedsorienterede forløb samt inspirere til videreudviklingen af undervisningsmateriale i forhold til de enkelte målgrupper og sprogtrin.

 Kursets intention er at tilføre lærere en række metoder og redskaber, som vil styrke deres undervisning og hjælpe den enkelte danskkursist til, parallelt med danskuddannelsen, at udvikle sine kompetencer, dvs.:

-         øge bevidsthed omkring egne ressourcer og kompetencer

-         øge egen indsats, medansvar for indlæringen og den videre integration (hjælp til selvhjælp)

-         højne progression

-         højne udbytte af praktiker og fastholdelse af arbejdsforhold.

 Kurset afvikles som en vekselvirkning mellem oplæg, teori og praktiske øvelser, hvor teorien sættes i sammenhæng med problemstillinger fra kursisternes hverdag på sprogcentrerne, og i arbejdsmarkedsrettede projekter m.m.

Mellem modulerne (en 4-6 ugers periode) afprøves de indlærte færdigheder i praksis i det daglige arbejde på sprogcentret/projektet.

I uddannelsen indgår (i uprioriteret rækkefølge):

 - indføring i vejledningsprocessen og i den individuelle samtales betydning

- oversigt over vejledningsteorier og metoder

- fokusområder i vejledning af flygtninge og indvandrere

- barrierer i den interkulturelle samtale (forståelse af de forskellige mekanismer)

- introduktion og hovedprincipper i undervisningsbaseret vejledning og i gruppevejledning, herunder gruppeprocesser og vigtigheden af lederskab i gruppe- og undervisningsbaseret vejledning

- faser i et vejledningsforløb, samt vejledningsmodellen med konkrete øvelser til brug i undervisningen

- metoder til gruppetræning af socio-kulturelle kompetencer

- hovedprincipper bag konstruktivistisk vejledning og læringsbegrebet belyst ud fra forskellige perspektiver

- validation, grundprincipper for coaching og transformativ læring

 -kreative vejledningsredskaber, udviklet internationalt og for nylig

introducerer i Danmark af konsulent Bente Højer

- der arbejdes med modeller og strategier, relevante for den enkelte kursistgruppe/det enkelte sproglige niveau, som kursister har mulighed at afprøve, justere og evaluere igennem erfaringsudveksling

- kompetencebegrebet

- betydning af afdækning af reale kvalifikationer/kompetencer

- barrierer/systembarrierer og åbninger i forhold til arbejdsmarkedet

- virksomhedernes kvalifikationskrav og behov

- sprogcentre som samarbejdspartnere til virksomhederne

- oversigt over integrations- og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (jobguides, mentorordninger m.m.)

- lovrammen for integrationsarbejdet anno 2007 – ændringer og tiltag

- hvor kan sprogcentre gøre en forskel som samarbejdspartnere til kommunerne?

- kort oversigt over det danske uddannelsessystem/søgningsmuligheder

HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks