HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks
vejledergruppen.dk
Müller og Chemnitz Consult
Vejledning
175 t. uddannelse
75 t. kursus
Opfølgningskurser
Erfaring
175 t. uddannelse

175 timers vejleder-/underviserkursus, fordelt på 5 moduler à 4 dage - internat.

Efteruddannelsen giver en grundig indføring og træning til undervisere, projektmedarbejdere, konsulenter, m.v., som arbejder som samarbejdspartnere med erhvervslivet, kommuner, projekter og optræningsinstitutioner og hvis kerneydelse er progressive integrationsfremmende foranstaltninger, indføring i beskæftigelse og uddannelse.

 

Kurset indeholder og træner centrale færdigheder indenfor vejledning, undervisningsbaseret vejledning, gruppevejledning, coaching og mentoring.

Der arbejdes med progressions- og initiativfremmende foranstaltninger, ressourcebevidsthed og ressourceafdækning, kompetence- og kvalifikationsbegrebet samt kommunikation/interaktion og sparring i forhold til beskæftigelsesområdet og andre samarbejdspartnere.

Kurset giver endvidere indføring i relevante lovområder for integrationsområdet, indblik i beskæftigelsesområdet og dets foranstaltninger, oversigt over uddannelsessystemet og dets søgningsmuligheder, muligheder og erfaringer med kompetenceafklaring, merit og andre foranstaltninger, der er vigtige i forhold til indføring af etniske minoriteter, med flere i beskæftigelse og selvforsørgerrollen.

De forskellige vejledningsretninger belyses ud fra teori og praksis. Der lægges vægt på tilegnelsen af konkrete vejledningsredskaber, som er relevante i forhold til kursister og vejledningssøgende af anden etnisk oprindelse, bl.a. validation-metoden, den socio-dynamiske samtale, redskaber, som træner kursisternes sociokulturelle kompetencer og anden kommunikationstræning.

Der inddrages nyudviklede metoder og erfaringer fra ind- og udland.

Efteruddannelsen afvikles over 5 moduler à 4 dages varighed, med en længere mellemliggende periode på 4 til 6 uger, hvor der er mulighed til at fordybe sig yderligere i stoffet, afprøve teorier, redskaber og øvelser i praksis, med efterfølgende erfaringsudveksling under supervision på de næste moduler.

HomeTilbud 2007Tilbud 2008Tilbud 2009Om osLinks